Fordele

Med personale og mandskab fra Your Partner opnår du en række fordele:

 • Altid konkurrencedygtig både på pris og kvalitet
 • Større fleksibilitet
 • Adgang til velkvalificerede medarbejdere
 • Mulighed for at løse større eller flere 
arbejdsopgaver
 • Bedre styring af lønomkostninger
 • Ekstra mandskab med kort varsel
 • Ingen dagbøder ved tidsoverskridelser

Og du slipper for problemer med:

 • Sygeløn
 • Søgne- og helligdags betaling
 • Feriedage
 • Fridage
 • Kursusdage
 • Faglige møder
 • Orlov
 • Indskoling
 • Opsigelse
 • Ledighedsdage
 • Administration
 • Unødvendige omkostninger

Kontakt os inden du skal afgive tilbud på næste arbejdsopgave og hør hvad vi kan tilbyde, også hvis du senere skulle løbe ind i et akut mandskabsproblem.